Het orkest is even stil..

[Update 28 oktober 2020]

Door de COVID maatregelen zijn wij genoodzaakt onze werking tijdelijk op te schorten. Hierdoor vinden er voorlopig geen repetities meer en worden onze optredens en concerten alvast tot eind 2020 afgelast.

Ook bij een heropstart zullen onze repetities wat anders verlopen als gewoonlijk. Alle muzikanten worden van de praktische afspraken en maatregelen op voorhand op de hoogte gebracht.

Zoals de overheid het ook vraagt, heeft onze vereniging een draaiboek uitgewerkt, waarin alles nog eens helder uitgelegd staat.

Take care!